- Διαφήμιση -

Θεσσαλονίκη: Φωταγωγήθηκε το Χριστουγεννιάτικο έλατο στην πλατεία Αριστοτέλους

Τα χρι­στου­γεν­νιά­τι­κα της «φόρε­σε» κι επί­ση­μα χθες, η Θεσ­σα­λο­νί­κη με τον δήμαρ­χο της πόλης, Κων­στα­ντί­νο Ζέρ­βα, να δίνει το έναυ­σμα για να ανά­ψουν τα 100.000 λαμπιό­νια led του εντυ­πω­σια­κού έλα­του που στή­θη­κε στην πλα­τεία Αριστοτέλους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.