- Διαφήμιση -

Ανώγεια: Ισόβια στον Μανώλη Καλομοίρη για τη δολοφονία του Γιώργου Ξυλούρη

Ανώ­γεια: Το δικα­στή­ριο έκρι­νε ομό­φω­να τον κατη­γο­ρού­με­νο για τη δολο­φο­νία του Γιώρ­γου Ξυλού­ρη, Μανώ­λη Καλο­μοί­ρη, γιο του δολο­φο­νη­μέ­νου Λευ­τέ­ρη Καλο­μοί­ρη, ένο­χο ανθρω­πο­κτο­νί­ας σε ήρε­μη κατάσταση

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.