- Διαφήμιση -

Γαύδος: Το νησί όπου η Καλυψώ ξελόγιασε τον Οδυσσέα

Η «ξελογιάστρα» και όμορφη Γαύδος είναι ένα μικρό νησί νότια της Κρήτης

Το μικρό αυτό νησά­κι έχει ταυ­τι­στεί με την Ωγυ­γία το μέρος όπου η Καλυ­ψώ κρα­τού­σε τον Οδυσ­σέα. Η Γαύ­δος αν και μικρό νησί ενδεί­κνυ­ται για όσους είναι φίλος της πεζο­πο­ρί­ας. Αν και τον χει­μώ­να οι κάτοι­κοι δεν ξεπερ­νούν τους 50 η Γαύ­δος τους καλο­και­ρι­νούς μήνες «πλημ­μυ­ρί­ζει» από κόσμο και φιλο­ξε­νεί χιλιά­δες τουρίστες.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κρή­τη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.