- Διαφήμιση -

Μάρμαρα Σφακίων — Η παραλία με τις πολύχρωμες σπηλιές

Ένας μαγικός κόσμος σπηλαίων σας περιμένει

Τα Μάρ­μα­ρα ή Δια­λι­σκά­ρι είναι μια μικρή παρα­λία με βοτσα­λά­κι και κατα­γά­λα­να νερά που σχη­μα­τί­ζε­ται στην έξο­δο του επι­βλη­τι­κού φαραγ­γιού της Αρά­δαι­νας στην περιο­χή των Σφα­κί­ων. Βρί­σκε­ται 85χλμ νότια των Χανί­ων και 5χλμ δυτι­κά του Λου­τρού, πάνω στο τμή­μα του Ευρω­παϊ­κού μονο­πα­τιού Ε4 που ενώ­νει την Αγία Ρου­μέ­λη με το Λου­τρό. Απο­τε­λεί την παρα­λία που ξαπο­σταί­νουν όσοι περ­νούν το φαράγ­γι της Αράδαινας.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.