- Διαφήμιση -

Ρέθυμνο — Εντοπίστηκε φυτεία 157 δενδρυλλίων κάνναβης

Ο άνδρας που συνελήφθη εκτελούσε καλλιεργητικές εργασίες τη στιγμή της επέμβασης των αστυνομικών .

Εντο­πί­στη­κε σε ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νο χώρο η φυτεία κάνναβης…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.