- Διαφήμιση -

Άργος: Εγκαίνια κολυμβητηρίου

Ένα έργο το οποίο θα δημιουργήσει τις ιδανικές συνθήκες άθλησης και πρωταθλητισμού σε νέους και νέες από όλη την περιοχή.

Ο περι­φε­ρειάρ­χης Πελο­πον­νή­σου Πανα­γιώ­της Νίκας παρέ­στη και απεύ­θυ­νε χαι­ρε­τι­σμό κατά την τελε­τή των εγκαι­νί­ων από τον Δήμο Άργους – Μυκη­νών του κλει­στού κολυμ­βη­τη­ρί­ου την Δευ­τέ­ρα 4 Οκτω­βρί­ου το απόγευμα.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.