- Διαφήμιση -

Φωτιά στο Κρανίδι Αργολίδας

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση

Σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση από την Πυρο­σβε­στι­κή, άμε­σα κινη­το­ποι­ή­θη­καν 33 πυρο­σβέ­στες, με 2 ομά­δες πεζο­πό­ρου τμή­μα­τος και 10 οχήματα.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.