- Διαφήμιση -

Αγριανοί: Το μικρό χωριό της Πελοποννήσου που χτίστηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο

Πρό­κει­ται για ένα μικρό, ορει­νό χωριό της Λακω­νί­ας που είναι χτι­σμέ­νο στις πλα­γιές του Πάρ­νω­να σε υψό­με­τρο 986 μέτρων και είναι ένα από τα ορει­νό­τε­ρα χωριά του νομού. Αν και άγνω­στο στους περισ­σό­τε­ρους, το χωριό είναι ιστο­ρι­κό και χτί­στη­κε από τον Μέγα Αλέ­ξαν­δρο και το όνο­μα αυτού: Αγριανοί.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.