- Διαφήμιση -

Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού

Στόχος του Μουσείου να φωτίσει την άρρηκτη σύνδεση της ελιάς με την ταυτότητα του τόπου μας

Στο Μου­σείο Ελιάς και Ελλη­νι­κού Λαδιού στη Σπάρ­τη έχε­τε την ευκαι­ρία να δεί­τε τις πρώ­τες μαρ­τυ­ρί­ες για την παρου­σία της ελιάς και την παρα­γω­γή του λαδιού στον ελλα­δι­κό χώρο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.