- Διαφήμιση -

Το άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη — Δέος και θαυμασμός για τους τουρίστες και όχι μόνο

Αναπολώντας την ιστορία και τα κατορθώματα Ηρώων

ΣΠΑΡΤΗ. Το άγαλ­μα του Βασι­λιά της Σπάρ­της Λεω­νί­δα, κοσμεί την πόλη και έχει πλέ­ον γίνει το σύμ­βο­λο ανα­γνώ­ρι­σής. Σημείο επα­φής υπε­ρα­θλη­τών, εικό­να ιστο­ρι­κής μνή­μης, έργο τέχνης, θέα που σε καθηλώνει.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.