- Διαφήμιση -

Καλαμάτα — Η «κυρά» της Μεσσηνίας

Υπέροχες θάλασσες, εκπληκτικά φυσικά τοπία και ζεστοί άνθρωποι

Η Καλα­μά­τα δεν έχει ένα, αλλά έχει πολ­λά πρό­σω­πα. Και αξί­ζει να τα γνω­ρί­σε­τε όλα. Το κάστρο με τα τεί­χη του, η μονή Καλο­γραιών, όπου ακό­μη φτιά­χνουν τα περί­φη­μα καλα­μα­τια­νά μαντή­λια, το Φεστι­βάλ χορού της Καλα­μά­τας, που τρα­βά τα βλέμ­μα­τα όλου του Ευρω­παϊ­κού νότου, κτή­ρια με αύρα νεο­κλα­σι­κή, πλα­τεί­ες με ναούς του 19ου αιώ­να, κατα­στή­μα­τα με επώ­νυ­μα ρού­χα και αξε­σουάρ, κατα­στή­μα­τα τέχνης, παρα­δο­σια­κά καφενεία.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Καλα­μά­τα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.