- Διαφήμιση -

Πολυλίμνιο — Ανακαλύπτουμε ένα από τα κρυμμένα μυστικά της Πελοποννήσου

Σκιερά μονοπάτια και γαλαζοπράσινα νερά

Το Πολυ­λί­μνιο είναι ένα σύμπλεγ­μα από λίμνες και καταρ­ρά­κτες στην καρ­διά της Πελο­πον­νή­σου, ένα απί­στευ­τα όμορ­φο τοπίο, ένα εξαι­ρε­τι­κό φυσι­κό περι­βάλ­λον περί­που 30 λεπτά (32 χλμ) από την πρω­τεύ­ου­σα της Μεσσηνίας.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Καλα­μά­τα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.