- Διαφήμιση -

Εύβοια: Τα ορυχεία που σήμερα είναι άγνωστες… αλπικές λίμνες

Ένα παράξενο σκηνικό που δεν συναντάς συχνά

Στο Μαντού­δι, έχει δημιουρ­γη­θεί, υπέ­ρο­χο αλπι­κό τοπίο σε από­στα­ση μόλις δυο ωρών από την Αθή­να. Εκεί θα δεις έναν συν­δυα­σμό από μαγευ­τι­κές λίμνες μέσα στα βουνά.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Εύβοια σήμε­ρα Evia today 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.