- Διαφήμιση -

Περιήγηση στο όμορφο Λιδωρίκι και στη λίμνη του Μόρνου

Το Λιδωρίκι μπορεί να αποτελέσει μιας πρώτης τάξεως «βάση» για εξορμήσεις

Δυτι­κά της τεχνη­τής λίμνης του Μόρ­νου βρί­σκε­ται η πρω­τεύ­ου­σα του δήμου Δωρί­δας, το Λιδω­ρί­κι. Απο­τε­λεί το διοι­κη­τι­κό κέντρο όλης της περιο­χής εξυ­πη­ρε­τώ­ντας συνο­λι­κά 56 χωριά τόσο της γύρω περιο­χής όσο και από τα Βαρ­δού­σια, το Ευπά­λιο και τον Τολο­φώ­να.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.