- Διαφήμιση -

Λαμία: To φυσικό πάρκο με τις “νεράιδες” και την “κακιά μάγισσα”!

Μαγευτικό μα ξεχασμένο…

Το είχα­με επι­σκε­φθεί ξανά τον περα­σμέ­νο χει­μώ­να, όταν ο Σπερ­χειός βού­ι­ζε και  ξεχεί­λι­ζε από νερό, τα δέντρα ήταν γυμνά και το έδα­φος ένα χρυ­σο­κί­τρι­νο χαλί από πλα­τα­νό­φυλ­λα. Είχα­με θαυ­μά­σει την άγρια ομορ­φιά του και είχα­με υπο­σχε­θεί πως θα επι­στρέ­ψου­με σε μερι­κούς μήνες, όταν η φύση θα φορά­ει το καλο­και­ρι­νό της ένδυμα.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Λαμία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.