- Διαφήμιση -

Στυλίδα: Θρήνος για την απώλεια γνωστού Αρχιμανδρίτη

Στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας Στυλίδας…

Ένα πολύ δυσά­ρε­στο συμ­βάν έγι­νε γνω­στό λίγο πριν τη 1:00΄ το μεση­μέ­ρι της Παρα­σκευ­ής (16/7), για τον χαμό πολύ γνω­στού Αρχι­μαν­δρί­τη στη θαλάσ­σια περιο­χή της Αγί­ας Μαρί­νας Στυλίδας.

Επρό­κει­το για έναν από τους πιο γνω­στούς ιερείς της Φθιω­τι­κής εκκλη­σί­ας με ξεχω­ρι­στό έργο στη δια­κο­νία και στο κήρυγ­μα του Θεί­ου Λόγου.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Στυ­λί­δα σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.