- Διαφήμιση -

Τύρναβος — Εκδρομή στην όμορφη πόλη του χειμώνα

Πόλη με ισχυρή παράδοση και ιστορία

Πρό­κει­ται για μια περιο­χή με σπου­δαία παρά­δο­ση και ιστο­ρία. Είναι η πέμ­πτη σε πλη­θυ­σμό πόλη της Θεσ­σα­λί­ας και βρί­σκε­ται στο Νομό Λάρι­σας. Γνω­στή για το τοπι­κό τσί­που­ρο και ούζο, καθώς και για το καρ­να­βά­λι Διο­νυ­σια­κών καταβολών.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.