- Διαφήμιση -

Άφησσος — Περιτριγυρισμένη από τις υπέροχες ακτές του Παγασητικού και αγκαλιασμένη από τη πλούσια φύση

Αξίζει να την επισκεφτείς όλες τις εποχές του χρόνου

Παρα­θα­λάσ­σιο θέρε­τρο 25 χλμ. από το Βόλο. Η Άφησ­σος απο­τέ­λε­σε κατά την παρά­δο­ση σταθ­μό των Αργο­ναυ­τών για να προ­μη­θευ­τούν νερό για το ταξί­δι τους στην μακρι­νή Κολ­χί­δα. Το νησιώ­τι­κο χρώ­μα συν­δυά­ζε­ται αρμο­νι­κά με τα πηλιο­ρεί­τι­κα στοι­χεία.  Από τη διά­ση­μη πηγή που ανα­βλύ­ζει στην κεντρι­κή πλα­τεία του χωριού, σύμ­φω­να με την παρά­δο­ση ήπιαν νερό οι Αργο­ναύ­τες προ­τού ξεκι­νή­σουν το ταξί­δι τους για την Κολ­χί­δα. Τα σπί­τια είναι αμφι­θε­α­τρι­κά χτι­σμέ­να με υπέ­ρο­χη θέα προς τη θάλασσα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτομέρειες

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Βόλος — Πήλιο  σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.