- Διαφήμιση -

Η Φαρκαδόνα Τρικάλων από ψηλά

Πως είναι μέρα και νύχτα στολισμένη

Δεί­τε το πρώ­το μέρος με το βίντεο και τις φωτο­γρα­φί­ες από την Φαρ­κα­δό­να μέρα και νύχτα όπως είναι στο­λι­σμέ­νη και ακο­λου­θούν η Πύλη και τα Μετέ­ω­ρα – Καλαμπάκα.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.