- Διαφήμιση -

Φούρνοι Ικαρίας — Ένας από τους τελευταίους ανέγγιχτους παραδείσους του Αιγαίου

Ηρεμία, χαλάρωση, ελευθερία

Οι Φούρ­νοι Κορ­σε­ών (ή απλώς Φούρ­νοι) είναι συστά­δα νήσων, νησί­δων και βρα­χο­νη­σί­δων του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου. Η Θέση τους είναι δυτι­κά-νοτιο­δυ­τι­κά της Σάμου και ανα­το­λι­κά της Ικα­ρί­ας. Διοι­κη­τι­κά ανή­κουν στον Νομό Σάμου.

Οι Φούρ­νοι είναι το μεγα­λύ­τε­ρο νησί της συστά­δας με έκτα­ση 30,5 τ.χλμ στο οποίο βρί­σκε­ται και η ομώ­νυ­μη πρω­τεύ­ου­σα με 1.108 κατοί­κους.  Ο αμέ­σως μεγα­λύ­τε­ρος οικι­σμού των Φούρ­νων είναι της Χρυ­σο­μη­λιάς με πλυ­θη­σμό 149 κατοίκους.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτομέρειες

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Φούρ­νοι Κορ­σε­ών σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.