- Διαφήμιση -

Άγιος Ευστράτιος — Το όνειρο κάθε ταξιδιώτη

Το ηφαιστειογενές νησί του Αιγαίου με το υποβρύχιο ψάρεμα και τις μαγικές παραλίες

O Άγιος Ευστρά­τιος είναι ένα «ξεχα­σμέ­νο» νησί του Αιγαί­ου που βρί­σκε­ται ανά­με­σα σε Λέσβο, Λήμνο και Σκύ­ρο. Το όμορ­φο ηφαι­στειο­γε­νές νησί ονο­μα­ζό­ταν στην αρχαιό­τη­τα  Αλόν­νη­σος και οφεί­λει  το όνο­μά του στον Όσιο Ευστρά­τιο τον Θαυ­μα­τουρ­γό που λόγω θαλασ­σο­τα­ρα­χής ανα­γκά­στη­κε να επι­βι­βα­στεί στο νησί.

Το απο­μο­νω­μέ­νο νησί ξεχω­ρί­ζει για την ηρε­μία του και την χαλά­ρω­ση που υπό­σχε­ται στους επι­σκέ­πτες του. Έχει άγριο τοπίο και απα­ρά­μιλ­λη ομορ­φιά και σίγου­ρα η αρι­στο­κρα­τι­κό­τη­τα του θα σας μαγέψει.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Το Βόρειο Αιγαίο σήμερα

Ο Αγιος Ευστρά­τιος σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.