- Διαφήμιση -

Νίκος Κούρκουλος: 16 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο ηθοποιό και ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου

Γεν­νή­θη­κε τον Δεκέμ­βριο του 1934 στην Αθή­να, στην περιο­χή του Ζωγρά­φου και ήταν το δεύ­τε­ρο από τα τέσ­σε­ρα παι­διά της οικο­γέ­νειας του Αλκί­νο­ου Κούρ­κου­λου, που ήταν κου­ρέ­ας με κατα­γω­γή από την Κέρκυρα.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.