- Διαφήμιση -

Μέγαρο Μουσικής : 250 χρόνια από τη γέννηση του Μπετόβεν

Διαδικτυακός Κύκλος Beethoven - 32 σονάτες για πιάνο

21 Ιου­νί­ου 2021 , Ευρω­παϊ­κή Ημέ­ρα Μου­σι­κής, κάνει πρε­μιέ­ρα ο «Κύκλος Beethoven — 32 σονά­τες για πιάνο»

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.