- Διαφήμιση -

Παρθενώνας της Μακεδονίας: Την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εγκαινιάσει το αναστηλωμένο ανάκτορο του Φιλίππου Β’

Την Παρα­σκευή 5 Ιανουα­ρί­ου απο­δί­δε­ται στο κοι­νό το ανά­κτο­ρο του Φιλίπ­που Β’ της Μακε­δο­νί­ας μετά την πολύ­χρο­νη ανα­στή­λω­ση την οποία προ­χώ­ρη­σε το υπουρ­γείο Πολιτισμού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.