- Διαφήμιση -

Απόκτηση ενός μπακ για το δεξί άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ

Εισηγείται ο Ραζβάν Λουτσέσκου

Ο Ραζ­βάν Λου­τσέ­σκου (παρό­τι εκκρε­μεί η υπό­θε­ση της παρα­μο­νής του) ειση­γεί­ται την από­κτη­ση ενός μπακ για το δεξί άκρο της άμυ­νας του ΠΑΟΚ, για­τί σκο­πεύ­ει να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει και πάλι τον αρχη­γό του στο αριστερό.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ο Αθλη­τι­σμός σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.