- Διαφήμιση -

Έρχεται τριήμερη γιορτή στα Λουτρά Πόζαρ — Συναυλίες με μεγάλα ονόματα

Ένα απο­λαυ­στι­κό τρι­ή­με­ρο στα μέσα του καλο­και­ριού, χωρίς ήλιο και θάλασ­σα, αλλά με δρο­σιά και ποτά­μι, παρέα με μεγά­λα, αγα­πη­μέ­να ονό­μα­τα της ελλη­νι­κής μου­σι­κής σκη­νής, είναι ό,τι προ­σφέ­ρει και φέτος το αγα­πη­μέ­νο Φεστι­βάλ Πόζαρ. Όλα αυτά σε ένα από τα ωραιό­τε­ρα σημεία της φύσης, στο κατα­πρά­σι­νο φαράγ­γι των Λου­τρών Πόζαρ στην Αρι­δαία, το οποίο από τις 21 έως τις 23 Ιου­λί­ου θα πλημ­μυ­ρί­σει από κόσμο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.