- Διαφήμιση -

Καρυά Αργολίδας — Ένα παραδοσιακό χωριό, πνιγμένο στα έλατα 

Η Καρυά είναι ορει­νό χωρίο της Αργο­λί­δας. Βρί­σκε­ται σε υψό­με­τρο 700 μέτρων και είναι χτι­σμέ­νο στους πρό­πο­δες του Αρτε­μι­σί­ου όρους. Η ευρύ­τε­ρη περιο­χή είναι κατά­φυ­τη, μέσα στα έλα­τα και τα τρε­χού­με­να νερά, και απο­τε­λεί ιδα­νι­κό προ­ο­ρι­σμό για όσους αγα­πούν την πεζο­πο­ρία στη φύση. Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ 
Read More…

Επικαιρότητα — Πολιτική — Οικονομία 

Τελευταία Νέα 

- Δια­φή­μι­ση -

Περιφέρεια Αττικής: Αθήνα — Πειραιάς — Νήσοι 

Σούνιο: Ναός του Ποσειδώνα 

Στο ακρω­τή­ρι του Σου­νί­ου βρί­κε­ται ο Ναός του Ποσει­δώ­να, η κορυ­φή του ισο­σκε­λούς τρι­γώ­νου που δημιουρ­γεί­ται με τον… 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Ημαθία — Θεσσαλονίκη — Κιλκίς — Πέλλα 

Πικρολίμνη Κιλκίς 

Η Πικρο­λί­μνη βρί­σκε­ται 22 χλμ από το Κιλ­κίς και 31 χλμ από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Πρό­κει­ται για αβα­θή λίμνη με μέσο βάθος… 

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Καρδίτσα — Λάρισα — Μαγνησία — Σποράδες — Τρίκαλα 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Αιτωλοακαρνανία — Αχαΐα — Ηλεία 

Παναγία Πλατανιώτισσα 

Το  εκκλη­σά­κι της Πανα­γί­ας της Πλα­τα­νιώ­τισ­σας βρί­σκε­ται σε μία κατα­πρά­σι­νη τοπο­θε­σία στη δυτι­κή όχθη του ποταμού… 

Στροφυλιά Αχαΐας 

Το δάσος Στρο­φυ­λιάς βρί­σκε­ται στο Δήμο Δυτι­κής Αχα­ΐ­ας του νομού Αχα­ΐ­ας. Πρό­κει­ται για παρα­θά­λασ­σιο δάσος που, μαζί… 

Φολόη — Το δάσος των Κενταύρων 

Μοιά­ζουν να φτά­νουν στον ουρα­νό οι γιγά­ντιες αμέ­τρη­τες βελα­νι­διές στο δάσος της Φολό­ης. Βρί­σκε­ται στην καρ­διά της… 

Περιφέρεια Κρήτης: Ηράκλειο — Λασίθι — Ρέθυμνο — Χανιά 

Φραγκοκάστελο 

Σε μια μικρή πεδιά­δα, με τα Λευ­κά Όρη να ορθώ­νο­νται επι­βλη­τι­κά πίσω της, βρί­σκε­ται ο παρα­θα­λάσ­σιος οικι­σμός του… 

Κομολίθοι (Κωμόλιθοι) — Κίσσαμος 

Οι «πυρα­μι­δω­τοί» κομο­λί­θοι που βρί­σκο­νται λίγα μόνο μέτρα από τα σπί­τια του χωριού Ποτα­μί­δα Κισ­σά­μου στην κοιλάδα… 

Παραλία Τσούτσουρα 

Η μεγά­λη αυτή παρα­λία είναι μια από τις ομορ­φό­τε­ρες του νησιού και βρί­σκε­ται στη νότια ακτο­γραμ­μή της Κρή­της, σε… 

Το φαράγγι του Χα στην Κρήτη 

Από άκρη σε άκρη στην Ελλά­δα θα βρεις τοπο­θε­σί­ες, χωριά και αξιο­θέ­α­τα που μπο­ρεί να μην φαντα­ζό­σουν ποτέ. Πολλές… 

Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης: Δράμα — Έβρος — Καβάλα — Θάσος — Ροδόπη 

- Δια­φή­μι­ση -

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Αργολίδα — Αρκαδία — Κορινθία — Λακωνία — Μεσσηνία 

Στεμνίτσα Αρκαδίας 

Σκαρ­φα­λω­μέ­νη στο Μαί­να­λο, η Στε­μνί­τσα απο­τε­λεί ένα από τα πιο όμορ­φα αλλά και του­ρι­στι­κά χωριά, χωρίς όμως να χάνει… 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Βοιωτία — Εύβοια — Ευρυτανία — Φθιώτιδα — Φωκίδα 

Περιφέρεια Ηπείρου: Άρτα — Θεσπρωτία — Ιωάννινα — Πρέβεζα 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Ιερά Μονή Παναγίας Τσαμπίκας 

Στην ανα­το­λι­κή ακτή του νησιού, σε από­στα­ση 28χλμ. από την πόλη της Ρόδου και πλη­σί­ον του χωριού Αρχάγ­γε­λος, στην… 

Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα Κω 

Το Διε­θνές Ιππο­κρά­τειο Ιδρυ­μα Κω (ΔΙΙΚ ) είναι ένα κοι­νω­φε­λές Ίδρυ­μα, Νομι­κό Πρό­σω­πο Ιδιω­τι­κού Δικαί­ου (ΝΠΙΔ), με… 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά — Καστοριά — Κοζάνη — Φλώρινα 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής 

Το Μου­σείο θεμε­λιώ­θη­κε το 1991. Κατα­σκευά­στη­κε σύμ­φω­να με μελέ­τη της Α.Ν.Κ.Ο. Κοζά­νης, εγκε­κρι­μέ­νη από τη Διεύθυνση… 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Ζάκυνθος — Κέρκυρα — Κεφαλλονιά — Ιθάκη — Λευκάδα 

Μογγονήσι — Παξοί 

Το Μογ­γο­νή­σι βρί­σκε­ται νότια των Παξών μόλις 4 χιλιό­με­τρα μακριά από την πρω­τεύ­ου­σα του νησιού τον Γάιο. Αυτό που… 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Ικαρία — Λέσβος — Λήμνος — Σάμος — Χίος 

Οινούσσες 

Οι Οινούσ­σες απο­τε­λούν ένα μαγευ­τι­κό σύμπλεγ­μα εννέα μικρών νησιών και νησί­δων στο Ανα­το­λι­κό Αιγαίο, ανά­με­σα στη… 

Ψαρά — Χίος 

Οι 5 καλύ­τε­ρες παρα­λί­ες των Ψαρών Κατσού­νι: Η πιο κοσμο­πο­λί­τι­κη παρα­λία του νησιού, εντός του οικι­σμού των… 
GreekEnglishFrenchGermanDutchSwedishNorwegianDanishFinnishSpanishPortugueseItalianRussianUkrainianPolishCzechHungarianSerbianBulgarianRomanianAlbanianTurkishChinese (Traditional)KoreanJapanesePunjabiHebrewArabic
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Newsletter

Powered by MailChimp

- Δια­φή­μι­ση -

Γεύσεις 

Σκύρου… γεύσεις 

Η Σκύ­ρος είναι ένα ευλο­γη­μέ­νο μέρος με πάρα πολ­λά τοπι­κά προ­ϊ­ό­ντα και ευτυ­χώς για εμάς οι ντό­πιοι δημιούρ­γη­σαν με… 

Ηπειρώτικη μπουγάτσα στο Μαρούσι 

Η γνω­ρι­μία μου με την «Κόνι­τσα» ξεκί­νη­σε κάπως αντί­στρο­φα, καθώς στο μαγα­ζί της πλα­τεί­ας Καστα­λί­ας στο Μαρού­σι είχα… 

Άποψη 

Η παλιά Κυψέλη της Αθήνας 

Στη Φωκί­ω­νος Νέγρη ήταν αλλιώς. Καθα­ρό­αι­μα δισκά­δι­κα. Θυμά­μαι ένα υπό­γειο, εκεί μου αγό­ρα­σαν την πρώ­τη μου συλλογή,… 

Καιρός 

Υγεία