- Διαφήμιση -

Το ανάκτορο του Φιλίππου Β΄ στις Αιγές αποκτά νέα μορφή

Τέλος του 2023 ανα­μέ­νε­ται να έχουν ολο­κλη­ρω­θεί οι εργα­σί­ες ανα­στή­λω­σης και ανά­δει­ξης του ανα­κτό­ρου του Φιλίπ­που Β΄ στις Αιγές στη Βεργίνα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.