- Διαφήμιση -

Hellenic Train: Ξεκινούν και πάλι τα δρομολόγια στο τμήμα Θεσσαλονίκη — Λάρισα — Θεσσαλονίκη

Την επα­να­φο­ρά όλων των δρο­μο­λο­γί­ων από την προ­σε­χή Δευ­τέ­ρα 6 Νοεμ­βρί­ου, στο τμή­μα Θεσ­σα­λο­νί­κη- Λάρι­σα- Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­κοί­νω­σε  εται­ρεία Hellenic Train…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.