- Διαφήμιση -

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023 στις πληγείσες περιοχές

Δεκτές και μετά την 11η Σεπτεμ­βρί­ου χωρίς την επι­βο­λή ποι­νής καθυ­στέ­ρη­σης θα γίνο­νται οι δηλώ­σεις ΟΣΔΕ 2023 στις περιο­χές που επλή­γη­σαν από τα ακραία και­ρι­κά φαι­νό­με­να της κακο­και­ρί­ας Daniel…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.