- Διαφήμιση -

ΕΟΦ: Ανάκληση φαρμάκου για την καρδιά

Με σημε­ρι­νή του ανα­κοί­νω­ση ο Εθνι­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων (ΕΟΦ) γνω­στο­ποί­η­σε την από­φα­σή του να ανα­κα­λέ­σει ενέ­σι­μο διά­λυ­μα για την καρδιά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Υγεία σήμε­ρα  Health today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.