- Διαφήμιση -

Συναυλία: Οι The Swingin’ Cats στο Gazarte Roof Stage

Τα πιο χορευ­τι­κά γατιά, οι The Swingin’ Cats, επι­στρέ­φουν στην Ταρά­τσα του Gazarte, τις Τρί­τες 6, 13, 20, 27 Ιου­λί­ου, για να φέρουν μία ανά­σα αισιο­δο­ξί­ας, μέσα από αγα­πη­μέ­να τρα­γού­δια και νέο ακυ­κλο­φό­ρη­το υλι­κό, και να μας μετα­δώ­σουν τη ξεση­κω­τι­κή τους διάθεση.
Τρί­τη 20/7, 21:30 (Ώρα προ­σέ­λευ­σης 20:30)
Γενι­κή Είσο­δος 8€. Προ­πώ­λη­ση: viva.gr.
Gazarte Roof Stage, Βου­τά­δων 34, Αθή­να. Τηλ: +30 210 3460347, +30 210 3452277. gazarte.gr.
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Μου­σι­κή σήμε­ρα Music today

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.