- Διαφήμιση -

Βραβεία Ίρις 2023: Οι υποψηφιότητες για τα ελληνικά Όσκαρ είναι εδώ

Η φετι­νή Τελε­τή Απο­νο­μής των Ίρις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Τρί­τη 27 Ιου­νί­ου στη Στέ­γη του Ιδρύ­μα­τος Ωνά­ση, με παρου­σιά­στριες τις ηθο­ποιούς Νατά­σα Εξη­ντα­βε­λώ­νη και Λίλα Μπακλέση.

Τα μέλη της Ακα­δη­μί­ας επέ­λε­ξαν τους υπο­ψή­φιους που θα δεις παρα­κά­τω ανά­με­σα στις 92 ται­νί­ες μεγά­λου, μεσαί­ου και μικρού μήκους που υπο­βλή­θη­καν. Η δεύ­τε­ρη φάση της ψηφο­φο­ρί­ας που θα ανα­δεί­ξει τους νικη­τές και τις νική­τριες θα διε­ξα­χθεί από τις 22 έως τις 25 Ιουνίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.