- Διαφήμιση -

Γιατί τρώμε μπακαλιάρο την 25η Μαρτίου;

Η 25η Μαρ­τί­ου είναι από τις πιο σημα­ντι­κές ημέ­ρες για τη χώρα μας, καθώς είναι διπλή γιορ­τή για την Ελλά­δα αφού γιορ­τά­ζε­ται τόσο η επα­νά­στα­ση των Ελλή­νων κατά της Οθω­μα­νι­κής αυτο­κρα­το­ρί­ας το 1821 όσο και ο Ευαγ­γε­λι­σμός της Θεοτόκου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.