- Διαφήμιση -

Στο δημαρχείο του Τορόντο κυματίζει σήμερα η ελληνική σημαία

«Η σημαία της Ελλά­δας θα κυμα­τί­ζει στο δημαρ­χείο του Τορό­ντο σήμε­ρα για τον εορ­τα­σμό της Ημέ­ρας της Ελλη­νι­κής Ανε­ξαρ­τη­σί­ας» ανα­φέ­ρει σε ανάρ­τη­σή του στο Twitter ο δήμαρ­χος της μεγα­λύ­τε­ρης σε πλη­θυ­σμό πόλης του Κανα­δά, Τζον Τόρι (John Tory)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.