- Διαφήμιση -

25η Μαρτίου: Στο Ηράκλειο η μεγαλύτερη ελληνική σημαία — Έχει μέγεθος 1,5 στρέμμα

Μια ελλη­νι­κή σημαία μεγέ­θους 1,5 στρέμ­μα υψώ­θη­κε στο Ηρά­κλειο Κρή­της, με αφορ­μή τις εκδη­λώ­σεις για την επέ­τειο της 25ης Μαρτίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.