- Διαφήμιση -

Μητσοτάκης σε Φόρουμ στον Καναδά: Στόχος μου η Ελλάδα να γίνει μια χώρα με μεγαλύτερη ευημερία

Στό­χος μου είναι η Ελλά­δα να γίνει μια χώρα με μεγα­λύ­τε­ρη ευη­με­ρία, τόνι­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, στη συζή­τη­ση που είχε με τον επι­χει­ρη­μα­τία Νικ Νάνο στην εκδή­λω­ση του Economic Club του Καναδά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.