- Διαφήμιση -

ElaiΩnas Festival 2023: Θεατρικές και μουσικές παραστάσεις στις 10 και 11 Ιουνίου

Τo ElaiΩ­nas Festival επι­στρέ­φει για 9η χρoνιά, στις 10 και 11 Ιου­νί­ου, με ελεύ­θε­ρη είσο­δο, σε συvδι­oρ­γά­νω­ση με την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, πρoσφέ­ρovτας ιαμα­τι­κές θεα­τρι­κές και μoυ­σι­κές παρα­στά­σεις με συμ­με­τoχές σπoυ­δαί­ων καλλιτεχvών.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.