- Διαφήμιση -

Τεντόγλου: Πέταξε στα 8,26μ. στη Λεμεσό

Ο πρω­τα­θλη­τής Ευρώ­πης ήταν ιδιαί­τε­ρα στα­θε­ρός στον αγώ­να του, όπου ξεκί­νη­σε με 8,25μ., ενώ είχε έγκυ­ρα άλμα­τα στα 8,17μ. και 8,22μ.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.