- Διαφήμιση -

Χρυσές σφαίρες 2024: Θρίαμβος για το Poor Things του Λάνθιμου

Και αν ο Γιώρ­γος Λάν­θι­μος δεν κατά­φε­ρε να ανα­κό­ψει την πορεία του Νόλαν, η βρα­διά είχε και ελλη­νι­κό άρω­μα αφού το νέο του δημιούρ­γη­μα “Poor Things” απέ­σπα­σε το βρα­βείο της Καλύ­τε­ρης Ταινίας/Κωμωδία ή μιούζικαλ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.