- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη

Κλει­στά θα παρα­μεί­νουν αύριο Τετάρ­τη (10/1) ορι­σμέ­να σχο­λεία λόγω των έντο­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων ενώ άλλα ανα­μέ­νε­ται να ανοί­ξουν αργό­τε­ρα μέσα στην ημέρα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.