- Διαφήμιση -

Ο Γιώργος Λάνθιμος με το “Poor Things” κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο 80ο Φεστιβάλ Βενετίας

Ήταν το μεγά­λο φαβο­ρί από τη στιγ­μή της παγκό­σμιας πρε­μιέ­ρας του και το απέ­δει­ξε πριν από λίγο στην τελε­τή απο­νο­μής του επε­τεια­κού 80ου Φεστι­βάλ Βενε­τί­ας. Το “Poor Things” του Γιώρ­γου Λάν­θι­μου απέ­σπα­σε το Χρυ­σό Λέο­ντα γρά­φο­ντας ιστο­ρία στο Λίντο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.