- Διαφήμιση -

Γάζα — Άγιος Πορφύριος: η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου για τον βομβαρδισμό

Σε ανα­κοί­νω­ση προ­έ­βη η Ιερά Σύνο­δος της Εκκλη­σί­ας της Ελλά­δος μετά τον βομ­βαρ­δι­σμό της μονής του Αγί­ου Πορ­φυ­ρί­ου στη Γάζα, με την οποία εκφρά­ζει τη συμπα­ρά­στα­ση και την αγά­πη της στον Πατριάρ­χη Ιερο­σο­λύ­μων Θεό­φι­λο, τον Αρχιε­πί­σκο­πο Τιβε­ριου­πό­λε­ως Αλέ­ξιο και την Αγιο­τα­φι­τι­κή Αδελφότητα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.