- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία: Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια απόψε Ζάκυνθος και Κεφαλονιά

Έκλει­σε λόγω δυσμε­νών και­ρι­κών συν­θη­κών η γραμ­μή Ζακύν­θου – Κυλ­λή­νης και Κεφα­λο­νιάς – Κυλ­λή­νης. Δεμέ­να στα λιμά­νια της Ζακύν­θου και της Κεφα­λο­νιάς θα μεί­νουν τα πλοία, λόγω των ισχυ­ρών ανέ­μων που πνέ­ουν στην περιοχή…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.