- Διαφήμιση -

Θεοχάρης: Ελεύθερα θα ταξιδεύουν στην Ελλάδα οι Ολλανδοί από την ερχόμενη Κυριακή

σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού

Όπως διευ­κρι­νί­ζε­ται σε ανάρ­τη­ση του υπουρ­γεί­ου στο facebook, από την ελεύ­θε­ρη μετα­κί­νη­ση αυτή εξαι­ρεί­ται σε πρώ­τη φάση η περι­φέ­ρεια της Αττικής.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.