- Διαφήμιση -

Συλλήψεις — εξάρθρωση σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά

9 άτομα συνολικά, 5 Έλληνες και 4 Αλβανοί

Η μετα­φο­ρά των ναρ­κω­τι­κών στην Αττι­κή γινό­ταν με χρή­ση ταξί. Στη συνέ­χεια δια­κι­νού­σαν τα ναρ­κω­τι­κά στο κέντρο της Αθή­νας και κυρί­ως κοντά στους χώρους αποθήκευσης…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.