- Διαφήμιση -

Τουρκοκύπριοι προκαλούν στη Νεκρή Ζώνη. Επιτέθηκαν σε άνδρες των Ηνωμένων Εθνών

Επει­σό­δια σήμε­ρα το πρωί  στη νεκρή ζώνη  από Τουρ­κο­κύ­πριους οι οποί­οι επι­τέ­θη­καν σε άνδρες των Ηνω­μέ­νων Εθνών

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:Η Κύπρος σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.