- Διαφήμιση -

Έρχονται βροχές και μπόρες για 3 ημέρες – «Κοκτέιλ» με σκόνη

Συνε­χί­ζε­ται ο άστα­τος και­ρός τις επό­με­νες ημέ­ρες με νέα αλλα­γή σκη­νι­κού, από την προ­σε­χή Πέμ­πτη 9 Μαΐ­ου. Ένα «κοκτέιλ» από αφρι­κα­νι­κή σκό­νη και βρο­χές, που θα συνο­δεύ­ε­ται από πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας και θυελ­λώ­δεις ανέ­μους, ανα­μέ­νε­ται να κάνει την εμφά­νι­σή του σε διά­φο­ρες περιο­χές της χώρας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.