- Διαφήμιση -

Καιρός: Έρχεται ανοιξιάτικο σκηνικό με τον ερχομό του 2022

Με το «δεξί» όπως όλα δείχνουν θα κάνει ποδαρικό το 2022 όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σε όλη την Ελλάδα.

Ο διευ­θυ­ντής Ερευ­νών του Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών και υπεύ­θυ­νος της ιστο­σε­λί­δας meteo.gr, Κώστας Λαγου­βάρ­δος εξή­γη­σε, μιλώ­ντας στο newsit.gr ότι Ανή­με­ρα της Πρω­το­χρο­νιάς ο και­ρός θα είναι αίθριος σε όλη την Ελλά­δα με ελά­χι­στες εξαιρέσεις.

Ο κ.Λαγουβάρδος επι­ση­μαί­νει ότι «την Πρω­το­χρο­νιά ο και­ρός βελ­τιώ­νε­ται σε όλη τη χώρα και οι καλές και­ρι­κές συν­θή­κες θα συνε­χι­στούν μέχρι και την επό­με­νη Τετάρ­τη. Θα έχου­με στα­δια­κή άνο­δο της θερ­μο­κρα­σί­ας, θερ­μές αέριες μάζες καλύ­πτουν όλη την Μεσό­γειο. Ήδη στην δυτι­κή Μεσό­γειο έχου­με αρκε­τά υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες, πολύ πάνω από τα κανονικά.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.