- Διαφήμιση -

Λάρνακα: Δέχθηκε γροθιά σε υπεραγορά λόγω μάσκας

Εισερ­χό­με­νος σε υπε­ρα­γο­ρά της Λάρ­να­κας πολί­της που είχε ξεχά­σει να φορέ­σει τη μάσκα του ενε­πλά­κη σε λογο­μα­χία με τον υπεύ­θυ­νο ασφα­λεί­ας και όταν στέ­ρε­ψαν τα επι­χει­ρή­μα­τα και των δύο  ήρθε η πρώ­τη  γροθιά!

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κύπρος σήμερα

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.